Ankara İli Çamlıdere İlçesine Bağlı Köyümüzün Sitesine HOŞ GELDİNİZ


Ankarının Su Kaynakları

Ankara’nın içme suyu ihtiyacı barajlar ve şehrin muhtelif yerlerinde açılan kuyulardan karşılanmaktadır.

SU KAYNAKLARIMIZ
BARAJLARIMIZ

Ankara’nın içme suyu ihtiyacı barajlar ve şehrin muhtelif yerlerinde açılan kuyulardan karşılanmaktadır.

Çamlıdere Barajı;

1976-1985 Yılları arasında yapılmıştır. Ankara’ya su temin eden en büyük hacimli baraj olup, şehrin kuzey batısında İvedik Arıtma Tesislerine 59,6 km. uzaklıktadır. Barajın toplam hacmi 1.220.150.000 m3’tür. Ölü hacmi 150.000.000 m3 ve baraj kotu ise 995 m’dir.

Çamlıdere Barajı; Acun, Çay, Eşik, Ilıca, Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Avluçayır dereleri beslemektedir. Şehre (2006 yılı için) içme suyu amaçlı 163.389.500 m3, sulama amaçlı 5.633.000 m3 su verilmiş olup, 18.166.600 m3 buharlaşma gerçekleşmiştir. İvedik Arıtma Tesislerine iki adet 2200 mm çaplı borularla su sağlamaktadır.

Çamlıdere Barajı’nın kot altında kalan suyunu almak için yüzer platform yapılmış ve buradan pompalarla su çekilmektedir.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurtboğazı Barajı;

1963-1967 yıllarında yapılmıştır. Ankara’nın kuzeyinde İvedik arıtma tesislerine 47 km. uzaklıktadır. Azami su hacmi 92.000.000. m3’tür. Barajı; Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, İğmir, Kirazlı, Eneğim ve Karaboya dereleri beslemekte, aynı zamanda baraj rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır.
İvedik Arıtma Tesislerine, iki adet 2200 mm çaplı borularla su sağlamaktadır. Baraj hattının uzunluğu, 47,2 km olup borunun çapı 2200 (iki adet) mm’dir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kavşakkaya Barajı

Ankara İli Kazan İlçesinin 25 km. kuzey doğusundadır. Ankara içme suyu II. Merhale projesi kapsamında, Ankara Çayı’nın yan kollarından olan Ovaçayı üzerinde içme suyu amaçlı inşa edilen kil çekirdek dolgu barajıdır.
Tamamen ASKİ öz kaynakları ile bitirilmiştir. Barajın gövde kapasitesi 90.000.000 m3’tür. Baraj inşaatı, 16 ay gibi rekor bir sürede tamamlanmıştır. 2008 yılı Şubat Ayından itibaren barajdan su alınmaya başlanmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eğrekkaya Barajı;

1985-1992 yılları arasında Kurtboğazı Barajını beslemesi amacıyla yapılmıştır. Ankara’nın 75 km. kuzeyinde, Kızılcahamam’a 3 km. uzaklıkta yapılmış olup, azami su hacmi 112.000.000. m3’tür. 15 km’lik 22.000 mm hat ile Kurtboğazı Barajını beslemektedir. Barajı; Çekerek ve Sey dereleri beslemektedir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akyar Barajı;

1992-2000 yılları arasında Eğrekkaya Barajını beslemesi amacıyla yapılmıştır. 12,5 km’lik hat ile Eğrekkaya Barajını beslemektedir. Azami su hacmi 56.000.000. m3’tür. Barajı; Bulak deresi beslemektedir.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kayaş Bayındır Barajı;

1962-1965 yılları arasında yapılmıştır. Azami su hacmi 6.371.000 m3’tür. Barajı; Yunuslar, Bayındır, Karanlık ve Saray dereleri beslemektedir. Geçici olarak 2003 yılı Ekim ayından bu yana su alınmamakta, rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır. Baraj hattının uzunluğu, 3,7 km olup, boru çapı 700 mm’dir.


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çubuk I Barajı;

1930-1936 yıllarında yapılmış olup, şehir merkezine yaklaşık 10 km. uzaklık¬tadır. 1994 yılından itibaren biriken baraj sularına Çubuk’un atıklarının karışması nedeniyle Çubuk I Barajından Ankara’ya içme suyu verilmesini, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK yasaklamıştır. Çubuk I Barajı halen rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır. Baraj hattının uzunluğu, 10,5 km olup, borunun çapı 600-700 mm dir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çubuk II Barajı;

1961-1964 Yılları arasında yapılmış olup, Çubuk ilçesinin 5 km. kuzeyindedir. Azami su hacmi 22.000.000. m3’tür. Barajı; Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar dereleri beslemektedir. Çubuk II Barajından çe¬kilen su, Pursaklar Arıtma Tesisinde arıtılmakta, aynı zamanda, Çubuk ilçe¬sinin su ihtiyacı da bu barajdan karşılanmaktadır. Baraj hattının uzunluğu, 34,25 km olup, borunun çapı 1200-1400 mm’dir.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kızılırmak-Kesikköprü Barajı;

DSİ tarafından işletmeye açılmış bulunan Kesikköprü Barajından alınan su, toplam 128 km uzunluğunda 3 adet boru hattı ile kısmen terfili ve kısmen cazibeli olarak İvedik Arıtma Tesislerine aktarılmaktadır. Ankara’nın 2028-2050 yılları arasındaki su ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan bu tesisler yaşanan su sıkıntısı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından inşaata 2007 Nisan ayı başı itibariyle başlanmış ve 11 ay gibi rekor bir sürede toplam 384 km.lik boru hattı tamamlanmıştır. 

Rakamlarla Kızılırmak - Kesikköprü Barajı ve Ana İsale Hattı;

10 yılda bitirilmesi planlanan projeyi, 11 ayda tamamladık. Proje kapsamında;
• 128 km. uzunluğunda 3 ayrı boru hattı döşendi.
• Bu boruları 11.000 TIR taşıdı.
• Sadece 500 TIR, pompa, motor, vantuz ve vana taşıdı.
• 110.000 m3 beton kullanıldı.
• 10 adet dev su deposu inşa edildi.
• 5 adet pompa istasyonu yapıldı.
• 230 km. elektrik hattı döşendi.
• Boruların birbirine kaynatılması için 80 km. kaynak yapıldı.
Kaynak:
www.aski.gov.tr